Contains Mature , Smut genres, is considered NSFW.
Rank: 21643rd, it has 81 monthly / 299 total views.
Authors: Monologue
Artists: Monologue
Genres: Manhwa , Yaoi(BL) , Mature , Smut , Drama , Full Color
Original language: Korean
Translated language: Mongolian
Read direction: Top to Bottom
Original work: Ongoing
Upload status: Ongoing
Year of Release: 2022
Summary:
Хэрэв санамсаргүй тохиолдлууд үргэлжилсээр байвал энэ нь хувь тавилан байх ёстой. "Энэ бол хатуу ширүүн бодит байдалд баригдсан Дожүний хувьд романтик хэллэгээс өөр зүйл биш юм. Гэсэн хэдий ч хариу нэхээгүй хайрынхаа төгсгөлийг даван туулж байх үед түүний өмнө хүн санамсаргүй байдлаар гарч ирэв. Нэг удаа, хоёр удаа. Энэ бүхэн болно. Санамсаргүй байдал нь тэдний хувь заяанд хоёуланд нь хүргэдэг үү?
show the remaining

Chapters (16)

${localHistory_item.text_epi} ${localHistory_item._time_ago}

Reviews

Comments

with chapters

Disqus